Home - Free Porn Videos & Sex Movies | Adult XXX Tube by Nudez.com

Kina Kai

Profile

 • Name: Kina Kai
 • Aka: Kina Tye / Tina Kai / Elle (ATK)
 • Dob: 02/09/1983
 • Height: 5'1" (or 156 cm)
 • Weight: 90 lbs (or 41 kg)
 • Measurements: 34-22-34 i
 • Body type: Slim
 • Bra/cup size: 34C (75C)
 • Boobs: Fake/Enhanced
 • Tattoos: None
 • Piercings:
 • Star sign:

Kina Kai's Videos

Share your photos and videos of Kina Kai, upload now!

Kina Kai's Photos

Share your photos and videos of Kina Kai, upload now!

Kina Kai's Comments

Add Comment: